Καλώς ήρθατε στον κόσμο της επιστημονικής υποστήριξης στην οινοποίηση

  • Η Χημεία Γλεύκους δεν είναι απλά ένα οινολογικό εργαστήριο. Είναι η επιστημονική υποστήριξη που χρειάζεται κάθε ένας που δημιουργεί οίνους και αποστάγματα. Αρχή μας είναι πως η οινοποίηση είναι επιστήμη.

  • Σκοπός του από την πρώτη μέρα λειτουργίας του είναι να παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε κάθε οινοποιό, ερασιτέχνη ή επαγγελματία, ώστε να παράγει οίνους και αποστάγματα με ποιοτικά χαρακτηριστικά.
  • Στόχος μας εδώ στη Χημεία Γλεύκους είναι να απολαμβάνετε εσείς και οι γύρω σας, το κρασί και το τσίπουρο που δημιουργήσατε!

 

supporting winemaking

Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Δράση «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.